Yuriko Morioka
White Porcelain Sake Cup
C9510
Yuriko Morioka