Kai Tsujimura
Bowl, Karatsu style
C16441NP
Kai Tsujimura
Iga Hachi
C6427P
Kai Tsujimura