Mikiko Hayashi
Incense container
A2065P
Mikiko Hayashi