Hafu Matsmoto
Noshitake bamboo flower vase
C17866
Hafu Matsmoto
Ken Akaji
Aka-e vase
C14309P
Ken Akaji
Aka-e vase
C14340
Ken Akaji
Ryusuke Asai
Magical Mystery Tour
C15765
Ryusuke Asai
Midori Tsukada
Evening Haze
C13662P
Midori Tsukada
Aiko Watanabe
Square Vase, Iga style
C13522
Aiko Watanabe
Mitsukuni Misaki
Kenzo Yamaguchi
Kenzo Yamaguchi
Kenzo Yamaguchi
Manji Inoue
Yuki Hayama
Jihei Murase
Yukiya Izumita
'Henko’ Pot
C16516
Yukiya Izumita
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C13428
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C16476NP
Yui Tsujimura
Kai Tsujimura
Vase with ears, Iga style
C16428NP
Kai Tsujimura
Vase, Iga style
C16432NP
Kai Tsujimura
Kohiki vase
C16439NP
Kai Tsujimura
Pot, Katade style
C16440NP
Kai Tsujimura
Ryoji Koie
Oribe Small Vase
C10991
Ryoji Koie
Flower Vase
C12506
Ryoji Koie
Flower Vase
C12508
Ryoji Koie
Oribe style vase
C15541AP [SOLD]
Ryoji Koie
Oribe Small Vase
C10865
Ryoji Koie
Vase
C8179
Ryoji Koie