Shiro Tsujimura
Vase, Sueki style
C12980 [SOLD]
Shiro Tsujimura