Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C13425P
Yui Tsujimura
Natural ash glaze Henko pot
C13435
Yui Tsujimura
Uzukumaru short-necked jar
C12108NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot with lid
C15562NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot with lid
C16479NP
Yui Tsujimura