Kai Tsujimura
Jar, Shigaraki style
C9490P
Kai Tsujimura