Akio Niisato
Yellow tea bowl
C17048 [SOLD]
Akio Niisato
Black tea bowl
C1749NP [SOLD]
Akio Niisato
Lapis and white tea bowl
C16329
Akio Niisato