Ryoji Koie
White tea bowl(tall)
C13230 [SOLD]
Ryoji Koie
Tea Bowl
C9745 [SOLD]
Ryoji Koie
Tea bowl
C14010 [SOLD]
Ryoji Koie
White tea bowl
C14202P
Ryoji Koie
Tea Bowl, Oribe Style
c10858
Ryoji Koie
Brown Tea Bowl
C9744
Ryoji Koie