Yui Tsujimura
Natural ash glaze round tea bowl
C16467NP [SOLD]
Yui Tsujimura