• Kai Tsujimura, Oribe tea bowl, 2020
  Kai Tsujimura
  Oribe tea bowl, 2020
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Oribe tea bowl, 2020
  $ 1,650.00
 • Kai Tsujimura, Karatsu Tea Bowl, 2019
  Kai Tsujimura
  Karatsu Tea Bowl, 2019
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Karatsu Tea Bowl, 2019
  $ 1,390.00
 • Kai Tsujimura, Karatsu Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Karatsu Tea Bowl
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Karatsu Tea Bowl
  $ 1,480.00
 • Yui Tsujimura, Ash Bowl
  Yui Tsujimura
  Ash Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Ash Bowl
  $ 1,630.00
 • Yui Tsujimura, Shino Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Shino Tea Bowl
  $ 1,630.00
 • Yui Tsujimura, Shino Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Shino Tea Bowl
  $ 1,630.00