• Mokichi Otsuka, Tea Bowl, 2018
  Mokichi Otsuka
  Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  Mokichi Otsuka, Tea Bowl, 2018
  $ 1,500.00
 • Noriyuki Furutani, Tenmoku Tea Bowl, 2018
  Noriyuki Furutani
  Tenmoku Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  Noriyuki Furutani, Tenmoku Tea Bowl, 2018
  $ 1,560.00
 • Nobuo Nishida, Water Jar , 2018
  Nobuo Nishida
  Water Jar , 2018
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, White Shino Tea Bowl, 2018
  Yui Tsujimura
  White Shino Tea Bowl, 2018
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, 白志野茶盌
  Yui Tsujimura
  白志野茶盌
  Ceramic
 • Yukiya Izumita, Henko Pot, 2017
  Yukiya Izumita
  Henko Pot, 2017
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Ido Sake Cup, 2017
  Shiro Tsujimura
  Ido Sake Cup, 2017
  Ceramic
 • Yukiya Izumita, Kou Hollow, 2017
  Yukiya Izumita
  Kou Hollow, 2017
  Ceramic
 • Yukiya Izumita, Obi Sash, 2017
  Yukiya Izumita
  Obi Sash, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Yukiya Izumita, Sekisoh Layers, 2017
  Yukiya Izumita
  Sekisoh Layers, 2017
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Sphere Shaped Jar, Natural Ash Glaze, 2017
  Shiro Tsujimura
  Sphere Shaped Jar, Natural Ash Glaze, 2017
  Ceramic
 • Yukiya Izumita, Yui Knot, 2017
  Yukiya Izumita
  Yui Knot, 2017
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Ido Sake Cup, 2016
  Shiro Tsujimura
  Ido Sake Cup, 2016
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Karatsu Sake Cup, 2016
  Shiro Tsujimura
  Karatsu Sake Cup, 2016
  Ceramic
 • Kohei Nakamura, Amagumo, 2015
  Kohei Nakamura
  Amagumo, 2015
  Ceramic
 • Kohei Nakamura, Celadon Tea Bowl, 2013
  Kohei Nakamura
  Celadon Tea Bowl, 2013
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Ido Tea Bowl, 2013
  Shiro Tsujimura
  Ido Tea Bowl, 2013
  Ceramic
 • Yuki Hayama, Singh Incense Burner, 2012
  Yuki Hayama
  Singh Incense Burner, 2012
  Ceramic
 • Manji Inoue, White Porcelain Pot, 2012
  Manji Inoue
  White Porcelain Pot, 2012
  Ceramic
 • Kohei Nakamura, Kohiki Sake Cup, 2010
  Kohei Nakamura
  Kohiki Sake Cup, 2010
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Water Dropper, 2010
  Shin Fujihira
  Water Dropper, 2010
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Fish Incense Burner, 2008
  Shin Fujihira
  Fish Incense Burner, 2008
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Pot, 2008
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Pot, 2008
  Ceramic
 • Ryoji Koie, Yakishime Jar, 2005
  Ryoji Koie
  Yakishime Jar, 2005
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Incense Container , 2004
  Shin Fujihira
  Cinnabar Incense Container , 2004
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Tiger, 2000
  Shin Fujihira
  Tiger, 2000
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Butterfly, 1998
  Shin Fujihira
  Butterfly, 1998
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl, 1993
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl, 1993
  Ceramic
  $ 9,600.00
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl, 1993
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl, 1993
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Tea Bowl, Oribe Style, Created in Devon, 1993
  Shiro Tsujimura
  Tea Bowl, Oribe Style, Created in Devon, 1993
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Box, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Box, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Cup, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Cup, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Cup, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Cup, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Cup, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Cup, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Incense Burner, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Incense Burner, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Incense Container, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Incense Container, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Pot, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Pot, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Pot , 1980
  Shin Fujihira
  Cinnabar Pot , 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl, 1980
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl, 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Owl Incense Burner, 1980
  Shin Fujihira
  Owl Incense Burner, 1980
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Akaraku Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Akaraku Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Ash Bowl
  Yui Tsujimura
  Ash Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Cylinder Shaped Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Black Cylinder Shaped Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Oribe Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Black Oribe Tea Bowl
  Ceramic
 • Jun Isezaki, Black Tea Bowl
  Jun Isezaki
  Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Jun Isezaki, Black Tea Bowl
  Jun Isezaki
  Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Tea Bowl, Oribe Style
  Shiro Tsujimura
  Black Tea Bowl, Oribe Style
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Sake Cup
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Sake Cup
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Sake Cup
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Sake Cup
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Sake Cup
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Sake Cup
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Sake Cup
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Sake Cup
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Sake Cup
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Sake Cup
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Sake Cup
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Sake Cup
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Vase
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Vase
  Ceramic
 • Shinobu Kawase, Celadon Incense Burner
  Shinobu Kawase
  Celadon Incense Burner
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, Clay Pipe
  Koichiro Isezaki
  Clay Pipe
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Devon Kuro Chawan
  Shiro Tsujimura
  Devon Kuro Chawan
  Ceramic
  $ 5,500.00
 • Ruri Takeuchi, Early-Summer Breeze
  Ruri Takeuchi
  Early-Summer Breeze
  Ceramic
 • Yuki Hayama, Goddess of The Moon
  Yuki Hayama
  Goddess of The Moon
  Ceramics
 • Kai Tsujimura, Hakeme Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hakeme Tea Bowl
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Hakeme Tea Bowl
  $ 1,600.00
 • Shiro Tsujimura, Hikidashi Kuro Chawan
  Shiro Tsujimura
  Hikidashi Kuro Chawan
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  $ 1,500.00
 • Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  $ 1,500.00
 • Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  $ 1,500.00
 • Kai Tsujimura, Ido Bowl
  Kai Tsujimura
  Ido Bowl
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Ido Bowl
  $ 1,480.00
 • Yui Tsujimura, Ido Bowl
  Yui Tsujimura
  Ido Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Ido Bowl
  Yui Tsujimura
  Ido Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Ido Cup
  Kai Tsujimura
  Ido Cup
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Ido Cup
  $ 90.00
 • Kai Tsujimura, Ido Cup
  Kai Tsujimura
  Ido Cup
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Ido Cup
  $ 90.00
 • Kai Tsujimura, Ido Cup
  Kai Tsujimura
  Ido Cup
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Ido Cup
  Sold
Page
 2 
of 4