• Yukiya Izumita, Henko Pot, 2017
  Yukiya Izumita
  Henko Pot, 2017
  Ceramic
 • Yukiya Izumita, Kou Hollow, 2017
  Yukiya Izumita
  Kou Hollow, 2017
  Ceramic
 • Ken Matsubara, Kukai's View; Sun and Moon, Crescent Moon, 2017
  Ken Matsubara
  Kukai's View; Sun and Moon, Crescent Moon, 2017
  Painting
 • Ken Matsubara, Kukai's View; Sun and Moon, Sun and Venus, 2017
  Ken Matsubara
  Kukai's View; Sun and Moon, Sun and Venus, 2017
  Painting
 • Yukiya Izumita, Obi Sash, 2017
  Yukiya Izumita
  Obi Sash, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Mitsukuni Misaki, Saiyuudeiki, 2017
  Mitsukuni Misaki
  Saiyuudeiki, 2017
  Ceramic
 • Yukiya Izumita, Sekisoh Layers, 2017
  Yukiya Izumita
  Sekisoh Layers, 2017
  Ceramic
 • Yukiya Izumita, Yui Knot, 2017
  Yukiya Izumita
  Yui Knot, 2017
  Ceramic
 • Keiji Ito, Bussoku, 2017
  Keiji Ito
  Bussoku, 2017
  Ceramic
 • Keiji Ito, 男・女, 2017
  Keiji Ito
  男・女, 2017
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Karatsu Sake Cup, 2016
  Shiro Tsujimura
  Karatsu Sake Cup, 2016
  Ceramic
 • Ken Matsubara, Scenery , 2016
  Ken Matsubara
  Scenery , 2016
  Painting
 • Ken Matsubara, Scenery, 2016
  Ken Matsubara
  Scenery, 2016
  Painting
 • Ken Matsubara, Scenery, 2016
  Ken Matsubara
  Scenery, 2016
  Painting
 • Kohei Nakamura, 珠光青磁茶碗/Celadon Tea Bowl, 2013
  Kohei Nakamura
  珠光青磁茶碗/Celadon Tea Bowl, 2013
  Ceramic
 • Yuki Hayama, Singh Incense Burner, 2012
  Yuki Hayama
  Singh Incense Burner, 2012
  Ceramic
 • Manji Inoue, White Porcelain Pot, 2012
  Manji Inoue
  White Porcelain Pot, 2012
  Ceramic
 • Kohei Nakamura, Kohiki Sake Cup, 2010
  Kohei Nakamura
  Kohiki Sake Cup, 2010
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Water Dropper, 2010
  Shin Fujihira
  Water Dropper, 2010
  Ceramic
 • Keiji Ito, 「ひとかた」, 2009
  Keiji Ito
  「ひとかた」, 2009
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Fish Incense Burner, 2008
  Shin Fujihira
  Fish Incense Burner, 2008
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Pot, 2008
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Pot, 2008
  Ceramic
 • Ryoji Koie, Yakishime Jar, 2005
  Ryoji Koie
  Yakishime Jar, 2005
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Incense Container , 2004
  Shin Fujihira
  Cinnabar Incense Container , 2004
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Tiger, 2000
  Shin Fujihira
  Tiger, 2000
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Butterfly, 1998
  Shin Fujihira
  Butterfly, 1998
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl, 1993
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl, 1993
  Ceramic
  $ 9,600.00
 • Shin Fujihira, Cinnabar Box, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Box, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Cup, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Cup, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Cup, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Cup, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Cup, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Cup, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Incense Burner, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Incense Burner, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Incense Container, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Incense Container, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Pot, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Pot, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Bird and Flower , 1980
  Shin Fujihira
  Bird and Flower , 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Pot , 1980
  Shin Fujihira
  Cinnabar Pot , 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl, 1980
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl, 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Owl Incense Burner, 1980
  Shin Fujihira
  Owl Incense Burner, 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Pot with Flower Motif, 1980
  Shin Fujihira
  Pot with Flower Motif, 1980
  Ceramic
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅰ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅰ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅱ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅱ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅲ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅲ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅳ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅳ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅴ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅴ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅵ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅵ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅶ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅶ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅷ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅷ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Maion Ⅱ", 2018
  Ken Matsubara
  "Maion Ⅱ", 2018
  Painting
  $ 1,000.00
 • Ken Matsubara, "Maion Ⅲ", 2018
  Ken Matsubara
  "Maion Ⅲ", 2018
  Painting
  $ 1,000.00
 • Ken Matsubara, "Mou Ⅱ"
  Ken Matsubara
  "Mou Ⅱ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Rin Ⅱ"
  Ken Matsubara
  "Rin Ⅱ"
  Painting
  $ 4,000.00
 • Ken Matsubara, "Rin Ⅱ"
  Ken Matsubara
  "Rin Ⅱ"
  Painting
  $ 4,000.00
 • Ken Matsubara, "Taku"
  Ken Matsubara
  "Taku"
  Painting
 • Shiro Tsujimura, Akaraku Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Akaraku Tea Bowl
  Ceramic
 • Keiji Ito, Black Bowl
  Keiji Ito
  Black Bowl
  Ceramic
 • Jun Isezaki, Black Tea Bowl
  Jun Isezaki
  Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Jun Isezaki, Black Tea Bowl
  Jun Isezaki
  Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Sake Cup
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Sake Cup
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Sake Cup
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Sake Cup
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Sake Cup
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Sake Cup
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Sake Cup
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Sake Cup
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Sake Cup
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Sake Cup
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Sake Cup
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Sake Cup
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Shinobu Kawase, Celadon Incense Burner
  Shinobu Kawase
  Celadon Incense Burner
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, Clay Pipe
  Koichiro Isezaki
  Clay Pipe
  Ceramic
 • Ruri Takeuchi, Early-Summer Breeze, 2012
  Ruri Takeuchi
  Early-Summer Breeze, 2012
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Fish Ornaments
  Shin Fujihira
  Fish Ornaments
  Ceramic
 • Yuki Hayama, Goddess of The Moon
  Yuki Hayama
  Goddess of The Moon
  Ceramics
 • Kai Tsujimura, Hakeme Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hakeme Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Ceramic
Page
 2 
of 5