• Hideyuki Fujisawa, Yohen Tenmoku Tea bowl, 2020
  Hideyuki Fujisawa
  Yohen Tenmoku Tea bowl, 2020
  Lacquer
 • Hideyuki Fujisawa, Yuteki Tenmoku Tea Bowl, 2020
  Hideyuki Fujisawa
  Yuteki Tenmoku Tea Bowl, 2020
  Lacquer