Works
 • Harumi Noguchi, Tsukuyomi
  Harumi Noguchi
  Tsukuyomi
  Ceramic
 • Harumi Noguchi
  Amenosagume
  Ceramic
 • Harumi Noguchi
  Child of Tiger
  Sclupture
 • Harumi Noguchi
  Karasu-tengu Crow-faced Demon
  Ceramic
Exhibitions