• Shinobu Kawase, Celadon Incense Burner
  Shinobu Kawase
  Celadon Incense Burner
  Ceramic
 • Shinobu Kawase, 瓊瓷茶碗 White Tea Bowl
  Shinobu Kawase
  瓊瓷茶碗 White Tea Bowl
  Ceramic