• Daisuke Nakano, 花月夜, Moon Night Flowers
  Daisuke Nakano
  花月夜, Moon Night Flowers
  Painting
 • Daisuke Nakano, 十態図「めぐる」, Butterfly, ‘Circling’
  Daisuke Nakano
  十態図「めぐる」, Butterfly, ‘Circling’
  Painting
 • Daisuke Nakano, Monkey, 2010
  Daisuke Nakano
  Monkey, 2010
  Painting
 • Daisuke Nakano, Deer, 2010
  Daisuke Nakano
  Deer, 2010
  Painting
 • Daisuke Nakano, Peony, 2011
  Daisuke Nakano
  Peony, 2011
  Painting
 • Daisuke Nakano, Carp, 2011
  Daisuke Nakano
  Carp, 2011
  Painting
 • Daisuke Nakano, Camel, ‘Waiting', 2011
  Daisuke Nakano
  Camel, ‘Waiting', 2011
  Painting
 • Daisuke Nakano, Peacock, 2012
  Daisuke Nakano
  Peacock, 2012
  Painting
 • Daisuke Nakano, Horse, ‘Galloping’, 2012
  Daisuke Nakano
  Horse, ‘Galloping’, 2012
  Painting
 • Daisuke Nakano, 十態図「歩む, Rhinoceros, ’Walking’, 2012
  Daisuke Nakano
  十態図「歩む, Rhinoceros, ’Walking’, 2012
  Painting
 • Daisuke Nakano, Playful Drama Under a White Moon, 2015
  Daisuke Nakano
  Playful Drama Under a White Moon, 2015
  Painting
 • Daisuke Nakano, Snowy World, 2016
  Daisuke Nakano
  Snowy World, 2016
  Painting
 • Daisuke Nakano, Pine Tree Rising To The Heavens, 2017
  Daisuke Nakano
  Pine Tree Rising To The Heavens, 2017
  Painting
 • Daisuke Nakano, Soaring in The Sky, 2017
  Daisuke Nakano
  Soaring in The Sky, 2017
  Painting
 • Daisuke Nakano, 秋近し, Fall Approaching, 2017
  Daisuke Nakano
  秋近し, Fall Approaching, 2017
  Painting
 • Daisuke Nakano, 月麗し, Moon in Grace, 2018
  Daisuke Nakano
  月麗し, Moon in Grace, 2018
  Painting
 • Daisuke Nakano, Frolic on The Moon, 2019
  Daisuke Nakano
  Frolic on The Moon, 2019
  Painting
 • Daisuke Nakano, ひかりあまねく, Illuminates All Over the World, 2019
  Daisuke Nakano
  ひかりあまねく, Illuminates All Over the World, 2019
  Painting
 • Daisuke Nakano, 星ひとつ, One Star, 2020
  Daisuke Nakano
  星ひとつ, One Star, 2020
  Painting
 • Daisuke Nakano, 春きらめく, Spring Shining, 2020
  Daisuke Nakano
  春きらめく, Spring Shining, 2020
  Painting
 • Daisuke Nakano, 春の聲, Sound of Spring, 2020
  Daisuke Nakano
  春の聲, Sound of Spring, 2020
  Painting
 • Daisuke Nakano, 雪月花, Snow, Moon, Flower, 2020
  Daisuke Nakano
  雪月花, Snow, Moon, Flower, 2020
  Painting
 • Kansuke Fujii, Lotus Seeds
  Kansuke Fujii
  Lotus Seeds
  Painting
  $ 6,000.00
 • Kansuke Fujii, Lotus Bud
  Kansuke Fujii
  Lotus Bud
  Painting
  $ 6,800.00
 • Ken Matsubara, Scenery
  Ken Matsubara
  Scenery
  Painting
 • Ken Matsubara, Sound of Moon
  Ken Matsubara
  Sound of Moon
  Painting
 • Ken Matsubara, Scenery
  Ken Matsubara
  Scenery
  Painting
 • Ken Matsubara, Scenery
  Ken Matsubara
  Scenery
  Painting
 • Ken Matsubara, Scenery
  Ken Matsubara
  Scenery
  Painting
 • Ken Matsubara, "Rin Ⅱ"
  Ken Matsubara
  "Rin Ⅱ"
  Painting
 • Ken Matsubara, Scenery
  Ken Matsubara
  Scenery
  Painting
 • Ken Matsubara, Scenery
  Ken Matsubara
  Scenery
  Painting
 • Ken Matsubara, Scenery
  Ken Matsubara
  Scenery
  Painting
  $ 1,000.00
 • Ken Matsubara, "Maion Ⅱ"
  Ken Matsubara
  "Maion Ⅱ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Maion Ⅲ"
  Ken Matsubara
  "Maion Ⅲ"
  Painting
 • Ken Matsubara, Waterscape
  Ken Matsubara
  Waterscape
  Painting
 • Ken Matsubara, Waterscape
  Ken Matsubara
  Waterscape
  Painting
 • Ken Matsubara, "Taku"
  Ken Matsubara
  "Taku"
  Painting
 • Ken Matsubara, TAMAYURA Ⅰ
  Ken Matsubara
  TAMAYURA Ⅰ
  Painting
  $ 5,500.00
 • Ken Matsubara, TAMAYURA Ⅱ
  Ken Matsubara
  TAMAYURA Ⅱ
  Painting
  $ 5,500.00
 • Ken Matsubara, TAMAYURA Ⅲ
  Ken Matsubara
  TAMAYURA Ⅲ
  Painting
  $ 5,500.00
 • Ken Matsubara, Moon Sound
  Ken Matsubara
  Moon Sound
  Painting
 • Ken Matsubara, ”Mou Ⅰ"
  Ken Matsubara
  ”Mou Ⅰ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Mou Ⅱ"
  Ken Matsubara
  "Mou Ⅱ"
  Painting
 • Ken Matsubara, ”Mou Ⅲ”
  Ken Matsubara
  ”Mou Ⅲ”
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅰ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅰ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅱ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅱ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅲ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅲ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅴ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅴ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅵ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅵ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅶ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅶ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Gen Ⅷ"
  Ken Matsubara
  "Gen Ⅷ"
  Painting
 • Ken Matsubara, TAMAYURA Ⅳ-Ⅲ
  Ken Matsubara
  TAMAYURA Ⅳ-Ⅲ
  Painting
 • Ken Matsubara, TAMAYURA Ⅴ-Ⅱ
  Ken Matsubara
  TAMAYURA Ⅴ-Ⅱ
  Painting
  $ 4,700.00
 • Ken Matsubara, TAMAYURA Ⅴ-Ⅲ
  Ken Matsubara
  TAMAYURA Ⅴ-Ⅲ
  Painting
 • Ken Matsubara, ”Rin Ⅰ"
  Ken Matsubara
  ”Rin Ⅰ"
  Painting
 • Ken Matsubara, ”Rin Ⅰ"
  Ken Matsubara
  ”Rin Ⅰ"
  Painting
 • Ken Matsubara, "Rin Ⅱ"
  Ken Matsubara
  "Rin Ⅱ"
  Painting
 • Ken Matsubara, Scenery, 2016
  Ken Matsubara
  Scenery, 2016
  Painting
 • Ken Matsubara, Scenery, 2016
  Ken Matsubara
  Scenery, 2016
  Painting
 • Ken Matsubara, Kukai's View; Sun and Moon, Sun and Venus, 2017
  Ken Matsubara
  Kukai's View; Sun and Moon, Sun and Venus, 2017
  Painting
 • Ken Matsubara, Kukai's View; Sun and Moon, Half Moon, 2017
  Ken Matsubara
  Kukai's View; Sun and Moon, Half Moon, 2017
  Painting
 • Ken Matsubara, Kukai's View; Sun and Moon, Crescent Moon, 2017
  Ken Matsubara
  Kukai's View; Sun and Moon, Crescent Moon, 2017
  Painting
 • Ken Matsubara, Sun, 2020
  Ken Matsubara
  Sun, 2020
  Painting
 • Ken Matsubara, Sun & Moon, 2020
  Ken Matsubara
  Sun & Moon, 2020
  Painting
 • Ken Matsubara, Venus, 2020
  Ken Matsubara
  Venus, 2020
  Painting
 • Kenji Wakasugi, Homage to Chojiro
  Kenji Wakasugi
  Homage to Chojiro
  Painting
 • Mokichi Otsuka, Sketch Ink
  Mokichi Otsuka
  Sketch Ink
  Painting
 • Ryoji Koie, First
  Ryoji Koie
  First
  Painting
 • Shiro Tsujimura, Untitled, 2017
  Shiro Tsujimura
  Untitled, 2017
  Ceramic and paint on canvas
 • Shiro Tsujimura, Untitled, 2017
  Shiro Tsujimura
  Untitled, 2017
  Ceramic and paint on canvas
 • Tadataka Kishino, Pagoda
  Tadataka Kishino
  Pagoda
  Ink Wash Painting
 • Tadataka Kishino, Mountain
  Tadataka Kishino
  Mountain
  Ink Wash Painting
 • Tadataka Kishino, Two Pine Trees
  Tadataka Kishino
  Two Pine Trees
  Ink wash painting
 • Tadataka Kishino, Single Pine Tree
  Tadataka Kishino
  Single Pine Tree
  Ink wash painting
 • Tadataka Kishino, A Great Pine Tree
  Tadataka Kishino
  A Great Pine Tree
  Ink wash painting
 • Takayoshi Totoki, USAGI, 2020
  Takayoshi Totoki
  USAGI, 2020
  Painting
 • Takayoshi Totoki, USAGI, 2020
  Takayoshi Totoki
  USAGI, 2020
  Painting
 • Takayoshi Totoki, USAGI, 2020
  Takayoshi Totoki
  USAGI, 2020
  Painting
 • Takayoshi Totoki, USAGI, 2020
  Takayoshi Totoki
  USAGI, 2020
  Painting
Page
 1 
of 2