• Jihei Murase, Negoro Nuri Tea Caddy, 2019
  Jihei Murase
  Negoro Nuri Tea Caddy, 2019
  Lacquer
 • Jihei Murase, Negoro Stripe Curved Tea Caddy, 2019
  Jihei Murase
  Negoro Stripe Curved Tea Caddy, 2019
  Lacquer
 • Jihei Murase, Negoro Stripe Tea Caddy, 2019
  Jihei Murase
  Negoro Stripe Tea Caddy, 2019
  Lacquer
 • Jihei Murase, Checkered Tea Caddy, 2018
  Jihei Murase
  Checkered Tea Caddy, 2018
  Lacquer
 • Jihei Murase, Negoro-Nuri Tea Caddy, 2018
  Jihei Murase
  Negoro-Nuri Tea Caddy, 2018
  Lacquer
 • Jihei Murase, Zelkova Pumpkin Water Jar, 2018
  Jihei Murase
  Zelkova Pumpkin Water Jar, 2018
  Lacquer
 • Jihei Murase, Checkered Tea Caddy, 2017
  Jihei Murase
  Checkered Tea Caddy, 2017
  Lacquer
 • Jihei Murase, Keyaki Tea Caddy, 2017
  Jihei Murase
  Keyaki Tea Caddy, 2017
  Lacquer
 • Jihei Murase, Tame-nuri Tea Caddy, 2017
  Jihei Murase
  Tame-nuri Tea Caddy, 2017
  Lacquer
  $ 4,500.00
 • Jihei Murase, Negoro Tea Caddy, 2016
  Jihei Murase
  Negoro Tea Caddy, 2016
  Lacquer
 • Koji Hatakeyama, Copper Furo
  Koji Hatakeyama
  Copper Furo
  Metal
 • Masataka Fukuda, Ivory Tea Scoop
  Masataka Fukuda
  Ivory Tea Scoop
  Mother of pearl, Ivory
 • Masataka Fukuda, Ivory Tea Scoop
  Masataka Fukuda
  Ivory Tea Scoop
  Ivory