• Hafu Matsumoto, Flower Basket, 2017
  Hafu Matsumoto
  Flower Basket, 2017
  Bamboo
 • Hafu Matsumoto, Bamboo Vase
  Hafu Matsumoto
  Bamboo Vase
  Bamboo