• Takashi Tomo-oka, 「南天」(1/15) Heavenly Bamboo, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「南天」(1/15) Heavenly Bamboo, 2020
  軸 Scroll
 • Takashi Tomo-oka, 「蒲公英 4」(1/15)Tempopo, Dandelion 4 Scroll, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「蒲公英 4」(1/15)Tempopo, Dandelion 4 Scroll, 2020
  軸 Scroll
 • Takashi Tomo-oka, 「蒲公英 6」(1/15)Tempopo, Dandelion 6 Scroll, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「蒲公英 6」(1/15)Tempopo, Dandelion 6 Scroll, 2020
  軸 Scroll
 • Kenji Wakasugi, Homage to Chojiro, 2017
  Kenji Wakasugi
  Homage to Chojiro, 2017
  Painting on Scroll
 • Kenji Wakasugi, Homage to Oribe, 2017
  Kenji Wakasugi
  Homage to Oribe, 2017
  Painting on Scroll
 • Keiji Ito, Pagoda
  Keiji Ito
  Pagoda
  Scroll Painting
 • Kenji Wakasugi, 軸「Scroll_Madonna #1」
  Kenji Wakasugi
  軸「Scroll_Madonna #1」
  Washi Paper Print, Mounted on Vintaged Silk
 • Kenji Wakasugi, 軸「Scroll_Madonna #2」
  Kenji Wakasugi
  軸「Scroll_Madonna #2」
  Washi Paper Print, Mounted on Vintaged Silk
 • Kenji Wakasugi, 軸「Scroll_Madonna #3」
  Kenji Wakasugi
  軸「Scroll_Madonna #3」
  Washi Paper Print, Mounted on Vintaged Silk
 • Kenji Wakasugi, 軸「Scroll_Madonna #4」
  Kenji Wakasugi
  軸「Scroll_Madonna #4」
  Washi Paper Print, Mounted on Vintaged Silk
 • Kenji Wakasugi, 「残月」The Moon at Dawn
  Kenji Wakasugi
  「残月」The Moon at Dawn
  Photograph on Scroll
 • Kenji Wakasugi, 軸「Scroll_Madonna #5」
  Kenji Wakasugi
  軸「Scroll_Madonna #5」
  Washi Paper Print, Mounted on Vintaged Silk
 • Kenji Wakasugi, Sign of Buddha - 仏印
  Kenji Wakasugi
  Sign of Buddha - 仏印
  Photograph on Scroll