• Shin Fujihira, Water Dropper, 2010
  Shin Fujihira
  Water Dropper, 2010
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Fish Incense Burner, 2008
  Shin Fujihira
  Fish Incense Burner, 2008
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Incense Container , 2004
  Shin Fujihira
  Cinnabar Incense Container , 2004
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Tiger, 2000
  Shin Fujihira
  Tiger, 2000
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Butterfly, 1998
  Shin Fujihira
  Butterfly, 1998
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl, 1993
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl, 1993
  Ceramic
  $ 9,600.00
 • Shin Fujihira, Cinnabar Box, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Box, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Cup, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Cup, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Cup, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Cup, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Cup, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Cup, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Incense Burner, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Incense Burner, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Incense Container, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Incense Container, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Pot, 1990
  Shin Fujihira
  Cinnabar Pot, 1990
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Bird and Flower , 1980
  Shin Fujihira
  Bird and Flower , 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Pot , 1980
  Shin Fujihira
  Cinnabar Pot , 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl, 1980
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl, 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Pot with Flower Motif, 1980
  Shin Fujihira
  Pot with Flower Motif, 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Fish Ornaments
  Shin Fujihira
  Fish Ornaments
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Incense burner
  Shin Fujihira
  Incense burner
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Snowy Morning
  Shin Fujihira
  Snowy Morning
  Ceramic