• Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Kenji Wakasugi, 2021
  Kenji Wakasugi
  Photography
 • Tomoyuki Hoshino, Kasumi, 2021
  Tomoyuki Hoshino
  Kasumi, 2021
  Ceramic
 • Osamu Matsuzaki, 朱漆すみ丸箱, 2021
  Osamu Matsuzaki
  朱漆すみ丸箱, 2021
  Lacquer
 • Noriyuki Furutani, Tenmoku Tea Bowl
  Noriyuki Furutani
  Tenmoku Tea Bowl
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki, 蒼変黒茶盌, 2021
  Hiroshi Goseki
  蒼変黒茶盌, 2021
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki, 蒼変黒茶盌
  Hiroshi Goseki
  蒼変黒茶盌
  Ceramic
 • Tomoyuki Hoshino, 霞花入, 2021
  Tomoyuki Hoshino
  霞花入, 2021
 • Tomoyuki Hoshino, Haze, 2021
  Tomoyuki Hoshino
  Haze, 2021
 • Noriyuki Furutani, 黄天目茶盌
  Noriyuki Furutani
  黄天目茶盌
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki, 黒削茶盌
  Hiroshi Goseki
  黒削茶盌
  Ceramic
 • Osamu Matsuzaki, 黒漆すみ丸箱, 2021
  Osamu Matsuzaki
  黒漆すみ丸箱, 2021
  Lacquer
 • Akio Niisato, 光碗 A Bowl of Light, 2020
  Akio Niisato
  光碗 A Bowl of Light, 2020
  Ceramic
 • Akio Niisato, 光碗 A Bowl of Light, 2020
  Akio Niisato
  光碗 A Bowl of Light, 2020
  Ceramic
 • Sho Kishino, Arhat, 2020
  Sho Kishino
  Arhat, 2020
  Driftwood from the Kizu River, Oriental persimmon
 • Sho Kishino, Arhat, 2020
  Sho Kishino
  Arhat, 2020
  Pine driftwood from the Kizu River, Cypress (hinoki)
 • Kiyoko Morioka, 黒筒型鉢 Black and Blue Vase, 2020
  Kiyoko Morioka
  黒筒型鉢 Black and Blue Vase, 2020
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, Black Tea Bowl, 2020
  Koichiro Isezaki
  Black Tea Bowl, 2020
  Ceramic
  $ 3,000.00
 • Hiroshi Goseki, 黒茶盌 Black Tea Bowl
  Hiroshi Goseki
  黒茶盌 Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki, 黒茶盌 Black Tea Bowl
  Hiroshi Goseki
  黒茶盌 Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Tea Bowl, 2020
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl, 2020
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Tea Bowl, 2020
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl, 2020
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Tea Bowl, 2020
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl, 2020
 • Shota Suzuki, 桜 Cherry Blossoms, 2020
  Shota Suzuki
  桜 Cherry Blossoms, 2020
  Metal
 • Shota Suzuki, Dandelion Fluff, 2020
  Shota Suzuki
  Dandelion Fluff, 2020
  Metal
 • Shota Suzuki, Fallen Cherry Blossoms, 2020
  Shota Suzuki
  Fallen Cherry Blossoms, 2020
  Silver, Copper, Gold powder, Patina
 • Takashi Tomo-oka, 「南天」(1/15) Heavenly Bamboo, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「南天」(1/15) Heavenly Bamboo, 2020
  軸 Scroll
 • Hiroshi Goseki, 緋襷茶盌 Hidasuki Tea Bowl
  Hiroshi Goseki
  緋襷茶盌 Hidasuki Tea Bowl
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, Hikidashi Black Tea Bowl, 2020
  Koichiro Isezaki
  Hikidashi Black Tea Bowl, 2020
  Ceramic
  $ 3,000.00
 • Takashi Tomo-oka, 「紅梅 4」(2/15)Red Plum Blossoms 4, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「紅梅 4」(2/15)Red Plum Blossoms 4, 2020
  額 Framed
 • Naoki Onogawa, 「Rhapsody」, 2019
  Naoki Onogawa
  「Rhapsody」, 2019
  Paper and Metal
 • Sho Kishino, Shadow of Birds in Flight, 2020
  Sho Kishino
  Shadow of Birds in Flight, 2020
  Old lumber sourced from Yagyu Samurai Residence, Nara; Driftwood pine
 • Shota Suzuki, Small Autumn, 2020
  Shota Suzuki
  Small Autumn, 2020
  Copper, Brass
 • Koichiro Isezaki, Soft Black Ridged Jar, 2020
  Koichiro Isezaki
  Soft Black Ridged Jar, 2020
  Ceramic
 • Ken Matsubara, Sun, 2020
  Ken Matsubara
  Sun, 2020
  Painting
 • Ken Matsubara, Sun & Moon, 2020
  Ken Matsubara
  Sun & Moon, 2020
  Painting
 • Takashi Tomo-oka, 「蒲公英 4」(1/15)Tempopo, Dandelion 4 Scroll, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「蒲公英 4」(1/15)Tempopo, Dandelion 4 Scroll, 2020
  軸 Scroll
 • Takashi Tomo-oka, 「蒲公英 6」(1/15)Tempopo, Dandelion 6 Scroll, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「蒲公英 6」(1/15)Tempopo, Dandelion 6 Scroll, 2020
  軸 Scroll
 • Kiyoko Morioka, 「透雲」 鶴首 Tsurukubi, Light Passing through Clouds, 2020
  Kiyoko Morioka
  「透雲」 鶴首 Tsurukubi, Light Passing through Clouds, 2020
  Ceramic
 • Ken Matsubara, Venus, 2020
  Ken Matsubara
  Venus, 2020
  Painting
 • Koichiro Isezaki, Wall Flower Vase, 2020
  Koichiro Isezaki
  Wall Flower Vase, 2020
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, White Tea Bowl, 2020
  Koichiro Isezaki
  White Tea Bowl, 2020
  Ceramic
  $ 2,300.00
 • Kan Kishino, Yakishime Jar, 2020
  Kan Kishino
  Yakishime Jar, 2020
  Ceramic
 • Kan Kishino, Yakishime Jar, 2020
  Kan Kishino
  Yakishime Jar, 2020
  Ceramic
 • Kan Kishino, Yakishime Jar, 2020
  Kan Kishino
  Yakishime Jar, 2020
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, Yō, 2020
  Koichiro Isezaki
  , 2020
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, Yō, 2020
  Koichiro Isezaki
  , 2020
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, Yō, 2020
  Koichiro Isezaki
  , 2020
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, Yō, 2020
  Koichiro Isezaki
  , 2020
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, Yō, 2020
  Koichiro Isezaki
  , 2020
  Ceramic
 • Kazuhito Takadoi, Yukidokey (Thawing), 2020
  Kazuhito Takadoi
  Yukidokey (Thawing), 2020
  Wood
 • Hideyuki Fujisawa, 油滴天杢茶椀 Yuteki Tenmoku Tea Bowl, 2020
  Hideyuki Fujisawa
  油滴天杢茶椀 Yuteki Tenmoku Tea Bowl, 2020
  Lacquer
 • Takashi Tomo-oka, 「椿 7」(1/5) Camelia7, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「椿 7」(1/5) Camelia7, 2020
  額 Framed
 • Takashi Tomo-oka, 「菜の花 1」(1/15) Rape Blossoms 1, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「菜の花 1」(1/15) Rape Blossoms 1, 2020
  額 Framed
 • Takashi Tomo-oka, 「藤 8」(1/15) Wisteria 8, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「藤 8」(1/15) Wisteria 8, 2020
  額 Framed
 • Tohru Matsuzaki, 拭漆黒楕円箱, 2020
  Tohru Matsuzaki
  拭漆黒楕円箱, 2020
  Lacquer
 • Daisuke Nakano, 春きらめく, Spring Shining, 2020
  Daisuke Nakano
  春きらめく, Spring Shining, 2020
  Painting
 • Kodai Ujiie, 漆貫入彩御深井茶盌 Ofukei and Lacquer Tea Bowl , 2020
  Kodai Ujiie
  漆貫入彩御深井茶盌 Ofukei and Lacquer Tea Bowl , 2020
  Ceramic
Page
 1 
of 13