• Tsubusa Kato, Blue and White Tea Bowl
  Tsubusa Kato
  Blue and White Tea Bowl
  Ceramic
 • Tsubusa Kato, Blue and White Tea Bowl - 染付茶盌
  Tsubusa Kato
  Blue and White Tea Bowl - 染付茶盌
  Ceramic
 • Tsubusa Kato, Blue Porcelain Tea Bowl - 青白磁茶盌
  Tsubusa Kato
  Blue Porcelain Tea Bowl - 青白磁茶盌
  Ceramic