• Shinobu Kawase, Celadon Incense Burner
  Shinobu Kawase
  Celadon Incense Burner
  Ceramic
 • Shinobu Kawase, White Tea Bowl
  Shinobu Kawase
  White Tea Bowl
  Ceramic